نرم افزار حسابداری دقیق نسخه تحت شبکه تولیدی

نرم افزار حسابداری دقیق نسخه تحت شبکه تولیدیshabake-tolidi


1,543,000 تومان 1,526,000 تومان

تخفیف : 17,000 تومان

موجود در انبار

ویژگی‌های محصول

نقد و بررسی : نرم افزار حسابداری دقیق نسخه تحت شبکه تولیدی

نرم افزار حسابداری دقیق نسخه تحت شبکه تولیدی

نرم افزارحسابداری دقیق دارای قابلیت هایی چون امکان مشاهده گزارش عملکرد مشتری دربازه زمانی, امکان, مشاهده گزارش عملکرد صندوق در بازه زمانی, امکان مشاهده گزارش عملکرد حساب بانک ها در بازه زمانی, امکان مشاهده لیست بدهکاران با گردش حساب و مانده بدهی, امکان مشاهده لیست بستانکاران با گردش حساب و مانده بستانکاری, امکان مشاهده گزارش موجودی انباربصورت کلی ، به تفکیک انبار ها و بر اساس گروه کالا ها می باشد.

امکانات محصولات دقیق پایهمتوسطپیشرفتهتولیدی
مشتریان با تعیین حساب اول دورهدارددارددارددارد
تعیین نمایش یا عدم نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتوردارددارددارد
تعیین وکنترل اعتبار برای مشتریدارددارد
صندوق با تعیین موجودی اول دورهدارددارددارددارد
امکان تعیین کالاهایی که شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوددارددارددارددارد
انبار به تعداد نامحدوددارددارددارد
کالا به تعداد نامحدوددارددارددارددارد
تعیین هشدار برای نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر کالادارددارد
انواع قیمت های فروش(عمده، خرده … )دارددارددارددارد
گروه کالا در دو سطحدارددارددارددارد
کد دستی برای کالادارددارددارددارد
ایجاد بارکد برای کالادارددارد
امکان ارسال اطلاعات کالا به ترازو به صورت(وزنی،تعدادی)دارددارد
واحد های شمارش کالا در دوسطح (کارتن –عدد، … )دارددارددارددارد
ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتوردارددارد
تعریف حساب بانکی بصورت نامحدوددارددارددارددارد
تعریف کاربران سیستم بصورت نامحدوددارددارددارددارد
تعریف تخفیفات فاکتوردارددارددارددارد
تعریف اضافات فاکتوردارددارددارددارد
امکان تعیین درصد بازاریاب در تعریف کالادارددارد
تعریف هزینه های کالادارددارددارد
ثبت زمان تسویه فاکتوردارددارد
تعریف گروه های هزینهدارددارددارددارد
تعریف گروه های درآمددارددارد
تعریف سرفصل های حسابداریدارددارد
تعریف اقساطدارددارددارد
امکان تعریف واحد های تولیدی به تعداد نامحدوددارد
امکان تعریف فرمول تولیددارد
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتوردارددارددارددارد
امکان اضافه کردن شرح کالا برای هر کالا در روی فاکتوردارددارد
امکان تخفیف سطر به سطر برای کالا ها در فاکتوردارددارد
امکان اعمال تخفیف برای مبالغ فروش در تعاریف هر کالا (درصدی و مبلغی)دارددارد
امکان انتخاب اعمال یا عدم اعمال مالیات در فاکتور بطور اتوماتیکدارددارددارددارد
امکان اعمال یا عدم اعمال مالیات برای هر کالادارددارددارددارد
امکان عدم نمایش کالای بدون استفادهدارددارددارد
امکان ثبت تعداد کالا بصورت سه واحدی (بزرگتر ، کوچکتر ، اعشار)دارددارددارد
امکان تهیه گزارش فصلی مربوط به مالیات برای داراییدارددارددارددارد
امکان چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی در اندازهA5و A4دارددارد
امکان چاپ فاکتور بصورت فیش 5 یا 8 سانتیدارددارددارد
فاکتور خریددارددارددارددارد
فاکتور فروشدارددارددارددارد
برگشت از خریددارددارددارددارد
برگشت از فروشدارددارددارددارد
پیش فاکتوردارددارددارددارد
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتوردارددارددارددارد
امکان فروش منفی در فاکتور فروش(فروش بدون موجودی)دارددارد
امکان ایجاد شرح برای هر کالادارددارد
امکان انتقال کالا بین انبار هادارددارددارد
ایجاد و ویرایش طرف حسابها از فاکتوردارددارددارددارد
امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتوردارددارد
هشدار نبود موجودی انبار در فاکتور فروشدارددارددارددارد
صدور پیش فاکتور حتی با کمبود موجودی در انباردارددارددارددارد
هشدار ثبت فاکتور بدون تسویهدارددارددارددارد
امکان تسویه نقدی اتوماتیک در فاکتوردارددارددارددارد
ثبت اشانتیون در فاکتوردارددارددارددارد
امکان طراحی فاکتوردارددارد
امکان چاپ لیست فاکتور ها در فیش 8 سانتیدارددارد
چاپ فاکتور A4،A5دارددارددارددارد
چاپ فاکتور 5 سانتی و 8 سانتیدارددارددارد
چاپ فاکتور مخصوص نمایندگی هادارددارد
ثبت کالا در انبار های مختلف در فاکتور خریددارددارددارد
انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلفدارددارددارد
جستجوی فاکتور با تاریخ، مبلغ، تسویه، تخفیف، مشتری، کالادارددارددارددارد
امکان مشاهده فاکتور روز جاری و روز قبلدارددارد
امکان نمایش هزینه ها در فاکتوردارددارد
امکان ثبت حامل در فاکتوردارددارد
اعلان اصلاح قیمت های فروش در صورت تغییر قیمت خریددارددارد
اعلان سررسید فاکتور های تسویه نشدهدارددارد
مشاهده موجودی کالا روی فاکتور در انبار جاری و کل انبار هادارددارد
امکان مشاهده آخرین قیمت خرید کالا روی فاکتوردارددارد
مشاهده آخرین قیمت فروش کالا به مشتری روی فاکتوردارددارد
مشاهده مانده مشتری در جستجودارددارد
محاسبه سود هر فاکتور یا تعدادی از فاکتورهادارددارد
ثبت فاکتور با ارزهای مختلفدارددارد
چاپ بار کد در سایز های مختلفدارددارد
امکان طراحی بارکددارددارد
امکان ثبت خدماتدارددارددارد
ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور با در صد قابل تغییردارددارددارددارد
امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتوردارددارد
صدور برگ ارسال به تولید با امکان انتخاب از انبار های مختلفدارد
صدور برگ دریافت از تولید با امکان اضافه کردن هزینه های سرباردارد
سرشکن کردن هزینه های تولید و بدست آوردن قیمت تمام شده محصولدارد
امکان دریافت کل یا بخشی از کالاهای در جریان تولیددارد
امکان دریافت کالاهای درجریان تولید به انبار های محصول مختلفدارد
دریافت و پرداختدارددارددارددارد
عملیات چک های صادرهدارددارددارددارد
عملیات چک های دریافتیدارددارددارددارد
ثبت چک های اول دوره (صادره، دریافتی)دارددارددارددارد
انتقال وجه بین صندوق ها و بانک هادارددارددارددارد
برگ ثبت درآمد های بغیر از فروشدارددارد
برگ ثبت هزینهدارددارددارددارد
برگ هزینه های بانکیدارددارددارددارد
صدور سند حسابداریدارددارد
قسط بندی و ثبت اقساطدارددارددارد
گزارش فصلی (مالیات بر ارزش افزوده)دارددارددارددارد
دفتر روزنامهدارددارددارددارد
دفتر کلدارددارددارددارد
دفتر معیندارددارددارددارد
دفتر تفضیلیدارددارد
ترازنامه مالیدارددارد
تراز آزمایشیدارددارد
گزارش اسناد حسابداری با شماره و تاریخ های مختلفدارددارد
تراز آزمایشی 2 ستونیدارددارد
تراز آزمایشی 4 ستونیدارددارد
گزارش لیست بدهکاران، بستانکاران، طرف حسابهادارددارددارددارد
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی (میانگین ،Lifo،Fifo)دارددارد
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی (میانگین ،Fifo)دارددارددارددارد
گزارش عملکرد صندوق، بانک، طرف حساب در بازه زمانیدارددارددارددارد
گزارش ریز عملکرد مشتری(فاکتور، دریافت، پرداخت) در بازه زمانیدارددارددارد
گزارش عملکرد بازاریاب در بازه زمانیدارددارد
گزارش دریافت ها و پرداخت هادارددارددارددارد
گزارش کل اقساطدارددارددارد
گزارش شرح یک قسطدارددارددارد
گزارش دیر کرد اقساط پرداخت نشدهدارددارددارد
گزارش دیر کرد اقساط دیر پرداخت شدهدارددارددارد
گزارش شرح اقساط یک شخصدارددارددارد
گزارش موجودی اول دوره انبارهادارددارددارددارد
امکان انتخاب انبار پیش فرض در فاکتوردارددارددارد
گزارش کاردکس موجودی کالا (روش محاسبه میانگین)دارددارددارددارد
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها با تصویردارددارد
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها بدون تصویردارددارددارددارد
گزارش لیست کالاهای انبار خاص با تصویردارددارد
گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویردارددارددارددارد
گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالادارددارددارددارد
گزارش لیست مشتریان با امکان خروجی word،pdf،excelدارددارددارد
گزارش لیست قیمت فروش هر کالا(عمده، خرده، … )دارددارد
گزارش لیست مشتریان یک بازاریاب خاصدارددارددارد
گزارش پرفروش ترین کالاهادارددارد
چاپ برگ تحویل از انبار در فاکتوردارددارد
گزارش انتقال کالا بین انبارهادارددارددارد
مشاهده مجموع وارده و صادره از یک کالا طی دورهدارددارد
گزارش سو د هر کالا در بازه زمانیدارددارد
گزارش لیست فاکتور های فروشدارددارددارددارد
گزارش لیست فاکتور های خریددارددارددارددارد
گزارش لیست فاکتور های برگشت از خریددارددارددارددارد
گزارش لیست فاکتور های برگشت از فروشدارددارددارددارد
گزارش لیست پیش فاکتور هادارددارددارددارد
گزارش لیست خرید و فروش کالا ها در بازه زمانی دلخواهدارددارد
گزارش لیست فاکتور های یک بازاریابدارددارد
گزارش لیست فاکتور های روز جاری و روز قبلدارددارد
گزارش لیست فاکتور ها با جستجوی پیشرفتهدارددارددارددارد
گزارش لیست مالی هر کاربردارددارد
گزارش تسویه فاکتور های فروش (شده/ نشده)دارددارددارددارد
گزارش تسویه فاکتور های خرید (شده/ نشده)دارددارددارددارد
گزارش فاکتور های تسویه نشده که سررسید شده استدارددارد
گزارش سود فاکتورهای یک مشتری در بازه زمانی خاصدارددارد
گزارش سود یک فاکتوردارددارد
امکان مشاهده لیست کالاهای در جریان تولیددارد
گزارش تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانیدارد
گزارش محصولات تولید شده بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانیدارد
گزارش کالاهای ارسال شده به تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانیدارد
گزارش لیست محصولات در جریان تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانیدارد
گزارش لیست هزینه های تولید بر اساس گروه هزینه ها در بازه زمانیدارد
گزارش چک های وارده و صادره با تعیین وضعیتدارددارددارددارد
چاپ لیست چک های سررسید شدهدارددارددارددارد
چاپ روی چکدارددارددارد
چاپ روی فیش بانکی برای بانک های مختلفدارددارد
گزارش هزینه های یک گروه هزینه ایدارددارددارددارد
گزارش تجمیع همه گروه های هزینه در یک نگاهدارددارد
گزارش در آمد یک گروه درآمدیدارددارد
نمایش چک های وارده و صادره با جستجوی خاصدارددارددارددارد
ماشین حسابدارددارددارددارد
پاکسازی کلیه اطلاعات سیستمدارددارددارددارد
پشتیبان گیری خودکار در دو مسیر مختلفدارددارددارددارد
پشتیبان گیری و باز گردانی پشتیبان در زمان دلخواهدارددارددارددارد
خروجی گزارشات بصورت word,Excel,PDFدارددارددارددارد
ثبت یادداشت و تنظیم زمان یاد آوریدارددارد
هشدار سررسید چک هادارددارددارددارد
دفتر تلفندارددارد
تعیین شماره شروع فاکتوردارددارددارددارد
تنظیم زمان هشدار سررسید چک هادارددارددارددارد
تنظیم زیر نویس فاکتوردارددارد
تنظیم زیر نویس دریافت و پرداختدارددارد
طراحی فاکتور برای سایز های مختلف A4،A5،فیش 8 سانتیدارددارد
تنظیم آرم و لوگوی شرکت برای فاکتوردارددارددارددارد
استفاده از بارکد خواندارددارددارد
امکان اتصال به ترازودارددارد
تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزاردارددارد
امکان اتصال به دستگاه کارت خوان (pos)دارددارددارددارد
امکان به روز رسانی اتوماتیک نرم افزاردارددارددارددارد

 

مشخصات فنی : shabake-tolidi

تعداد کلاینت

3 عدد

قابليت نصب بر روی

ويندوز 10، ويندوز 8.1، ويندوز 8، ويندوز 7، ويندوز ويستا، ویندوز XP

هزینه کلاینت اضافی

210000 تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “نرم افزار حسابداری دقیق نسخه تحت شبکه تولیدی”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه